Turniej Tłumaczy 2017

Bolesław Leśmian
Romans

Романс
Романс аз пея, защото пея! Защото с ъм певец!
Тя била просякиня
и просяк бил той веч.
Влюбили се изведнъж на ъг ъла на улица
и по-беден нямало
на тайните в града.
Настанала нощ майска, със звездици, весела.
Те седнали рамо до рамо
на стълбите на църквата.
Тя му подавала със израз съсредоточен
Ту устни зарад нежност,
ту хляб, за да яде.
Така насън похапнали под майското небе.
Наместо хляб ядeли нежност.
Нежност за хляб сменили те.
Два глада се зaситили под опеката на пролет та.
Единият – гладът на просяка,
а другият – на любовта.
Поетът, който ги видял, отгатнал,
както на тлъстия му подобава.
Два глада има на земята –
липса на девойки и на хляба.

na język bułgarski przełożyła Silviya Koeva

Accessibility