Turniej Tłumaczy 2018

Adam Mickiewicz
Niepewność

Nesiguranță

Când nu te mai am în fața ochilor, nu suspin, nu plâng,

Nu-mi pierd cumpătul când te mai zăresc;

Cu toate acestea, odată ce-o îndelungată vreme nu te mai privesc,

Ceva cu desăvârșire îmi lipsește și râvnesc pe cineva să văd;

Și atât tânjesc astfel că îmi pun întrebarea:

A fi oare prieteșug? a fi oare iubire?

 

Când te pierd din văzul ochilor, nici măcar o dată nu mai pot

Să-ți clădesc din fărâme chipul înlăuntrul minții mele;

Totuși, în ciuda voinței mele, simt

Că ți-l găsesc la marginile amintirii mele.

Și încă o dată îmi pun, repetând, întrebarea:

Oare a fi prieteșug? oare a fi iubire?

 

Am suferit nu de puține ori și nu mi-a trecut prin minte nicidecum

Să vin înaintea ta și să-mi vărs năduful;

Rătăcesc, între timp, fără un țel anume, neținând seama de drum,

Și nici de mine însumi: cum să pot ajunge la pragul tău?

Ajungând, însă, la tine, îmi pun mie însumi întrebarea:

Ce m-a fi adus aici? Oare prieteșugul ori iubirea?

na język rumuński przełożył Iulian-Emil Coțofană

Accessibility