Turniej Tłumaczy 2018

Adam Mickiewicz
Niepewność

Neistota

Keď ťa nevídam, neplačem, nesmútim,

Keď ťa stretnem, hlavu nestratím.

Jednako, ak ťa pridlho nevidím

Núdzu o pohľad na niekoho cítim

A v clivote sa mi natíska otázka:

Je to priateľstvo? Je to láska?

 

Keď z očí ťa tratím, nedá sa mi neraz

V mysli vybaviť si tvoj obraz.

Niekedy však cítim nevedome

Že mám ho vždy na rozume

Vtedy sa mi vracia otázka:

Je to priateľstvo? Je to láska?

 

Veľa som trpel, no nechcel som okázale,

Pred tebou vylievať svoje horké žiale

Idúc bez cieľa, nehľadiac na správny smer,

Neviem, ako sa dostať cez prah tvojich dvier.

A vchádzajúc sa mi núka otázka:

Je to priateľstvo? Je to láska?

na język słowacki przełożyła Zuzana Hrivňáková

Accessibility