Turniej Tłumaczy 2018

Adam Mickiewicz
Niepewność

Bizonytalanság

Ha nem látlak, nem sóhajtok, nem hullajtok könnyeket,
Nem vesztem el érzékeimet, mikor meglátlak;
Amikor oly keveset látlak,
Valami hiányzik, valakit látni szeretnék;
S hiányolva téged felteszem magamnak a kérdést:
Ez barátság, netán szerelem?

Ha eltűnsz szemeim elől, nem tudom
Elmémben felidézni arcodat;
Mégis gyakran érzem akaratom ellenére,
Hogy mindig közel van az emlékeimhez.
S újra megkérdezem magamat:
Ez barátság vagy szerelem?

Nem egyszer szenvedtem, egyáltalán nem sejtettem,
Hogy előtted elmondhatom fájdalmamat;
Céltalanul menve, az utat nem figyelve,
Egyedül nem fogom fel, hogy érem el küszöbödet;
S belépve megkérdezem magamat;
Mi hozott engem ide, barátság vagy szerelem?

na język węgierski przełożył Csongor Venczel

Kétely

Ha nem látlak tégedet, nem sóhajtok, nem sírok,

Érzékeim nem hagynak el, ha szememmel rád találok

Ha tekintetem soká’ rajtad nem hagyom;

Valami hiányzik, s valaki látványát kívánom.

Hát epekedve, önön magamtól kérdezem:

Ez barátság? Vagy tán szerelem?

 

Ha szemeimben már nem látnak téged,

Vajon fel tudom-e idézni gondolatban a képed?

Mégis, néhanapján átjár az érzés:

Közelben tartja őt az emlékezés.

Lám, megismétlem kérdésem:

Ez barátság? Vagy tán szerelem?

 

Olykor szenvedtem, s nem gondoltam volna,

Hogy bánatomnak te leszel otthona.

Cél nélkül bolyongón, útra sem legyintve,

Felfoghatatlan teher, hogy ajtódig elérjek.

Ám belépve, magamtól ezt kérdem:

Mi szél hozott: barátság vagy szerelem?

na język węgierski przełożyła Àgnes Emese Szűcs

Accessibility