Turniej Tłumaczy 2018

Adam Mickiewicz
Niepewność

Nejistota

Když neobjeviš, tak nic se neděje

Neztrácím přítomnosti když uvidím tě

Ale když dlouho tebe nepotkávam

„chybíš mne” uvnitř hlas říkáva

I pokládám sobě otázku

Je to sympatie anebo láska?

na język czeski przełożyła Daria Zhyvotovska


Nejistota

Když nevídám tě, nepláču, nevzdychám,

a když uzřím tě, smysly neztrácím.

Ale když dlouho na tebe se nedívám,

cos chybí mi, kohos vidět toužím.

I teskníc kladu sobě otázku:

Jde o přátelství, nebo o lásku?

na język czeski przełożyła Jana Katarina Skoumalová

Accessibility