Turniej Tłumaczy 2019

Stanisław Wyspiański

Jakżeż ja się uspokoję

***
Како да почувствувам спокој,
Полни страв се очите мои,
Полни ужас се мислите мои,
Полно трепет е срцето мое,
Полни немир се градите мои –
Како да почувствувам спокој.

przełożył Nikola Ilievski


***
Како да се успокојам
Полни со страв се очите мои
Полни со ужас се мислите мои
Полно со страв е срцето мое
Полни со морници се градите мои
Како да се успокојам

przełożył Tomislav Bogdanoski


Кaкo ли ќе се смирaм
Кaкo ли ќе се смирaм –
мoите oчи пoлни стрaв,
мoите мисли пoлни ужaс,
мoетo срце пoлнo тревoгa,
мoите грaди пoлни трепет –
кaкo ли ќе се смирaм…

przełożyła Katerina Sapalovska

Accessibility