Fotoreportaż

 Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w sierpniu 2014 r. organizuje polsko-niemieckie warsztaty komunikacji językowej i kulturowej, które są współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W projekcie uczestniczy czternaścioro słuchaczy z Niemiec. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach językowych i kulturowych. Mają możliwość poznania nie tylko kultury polskiej, ale także innych kultur poprzez kontakt z uczestnikami letniej szkoły literatury, języka i kultury polskiej. Ważnym elementem projektu są seminaria poświęcone różnym problemom polskiej kultury współczesnej oraz relacji polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „tematów trudnych”. Ponadto w trakcie spotkań warsztatowych studenci podejmują problemy związane z tabu. Słuchacze dyskutują na temat zakresów tabu w kulturze polskiej i niemieckiej, politycznej poprawności na tle tabu w innych językach i kulturach. Niemieccy studenci biorą także udział w zajęciach tandemowych z polskimi studentami polonistyki i kulturoznawstwa, którzy uczą się języka niemieckiego. Projekt wchodzi w obszar edukacji międzykulturowej.

 

Accessibility