Warsztaty tłumaczeniowe

W ramach warsztatów tłumaczeniowych studenci z Niemiec podjęli próbę przetłumaczenia wiersza Tadeusza Różewicza “Palec na ustach”.

TADEUSZ RÓŻEWICZ
PALEC NA USTACH

usta prawdy
są zamknięte
palec na wargach
mówi nam
że przyszedł czas
na milczenie
nikt nie odpowie
na pytanie
co to jest prawda
ten co wiedział
ten co był prawdą
odszedł

Przekłady niemieckich studentów:

STILLE
nichts kündet von der Wahrheit
der Finger auf den Lippen
mahnt uns
zu schweigen
wir wissen nicht
was Wahrheit
wer es wusste
sie vielleicht verkörperte
ist gegangen

na język niemiecki przełożył
Berthold Jarfe z Niemiec


FINGER AUF DEM MUND
mund der wahrheit
sind geschlossen
ein finger auf den lippen
sagt uns
es ist zeit
zu schweigen
niemand antwortet
auf die frage
was die wahrheit ist
derjenige der wusste
derjenige der die wahrheit war
ging

na język niemiecki przełożyła
Kamila Kubischin z Niemiec


DER FINGER AUF DEN LIPPEN
die Lippen der Wahrheit
sind geschlossen
der Finger auf den Lippen
teilt uns mit
dass die Zeit gekommen ist
zu schweigen
niemand antwortet
auf die Frage
was das ist: Wahrheit
der, der es wusste
der, der die Wahrheit war
ging von uns

na język niemiecki przełożył
Conrad Nitecki z Niemiec


DER FINGER AUF DEM MUND
Der Mund, der die Wahrheit spricht
ist geschlossen
Der Finger auf den Lippen
sagt uns
dass die Zeit gekommen ist
zu schweigen
Niemand antwortet
auf die Frage
was denn die Wahrheit ist
Das, was er einst wusste
Das, was einmal wahr war
gibt es nicht mehr

na język niemiecki przełożyła
Agnieszka Schulz z Niemiec

Accessibility