Wizyty studyjne w Bratysławie

Na Uniwersytecie im. Komeńskiego w Bratysławie odbyły się warsztaty i zajęcia ze studentami studiów środkowoeuropejskich. Z wizytą studyjną do Bratysławy w ramach projektu „Polski za pan brat” udała się dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ.

Na Uniwersytecie im. Komeńskiego w Bratysławie odbyły się spotkania językowo-kulturowe z trzema grupami studentów uczących się języka polskiego. Grupy były zróżnicowane pod względem kompetencji językowych, co było wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. Uczestnicy dyskutowali na temat stereotypu Polaka w kulturze słowackiej oraz autostereotypu Słowaka, mieli także stworzyć katalog różnic kulturowych pomiędzy Polakami i Słowakami oraz zestawić porady dla Polaka podróżującego lub studiującego na Słowacji. Zadanie postawione przed studentami okazało się dla nich interesujące, ponieważ, jak sami przyznali, wymagało od nich autorefleksji – namysłu nad tym, co jest typowe dla ich własnej kultury oraz co mogłoby stać się interesujące dla ich rówieśników z Polski, którzy odwiedziliby Słowację. Zwrócili uwagę, że istniejące na rynku przewodniki turystyczne skupiają się głównie na tzw. atrakcjach turystycznych i elementach historii. Na próżno w nich zaś szukać fragmentów poświęconych tzw. charakterowi narodowemu Słowaków czy też „życiowych” informacji przydatnych dla osób odbywających np. staże naukowe czy przebywających w ramach międzynarodowych projektów na słowackich uczelniach. Ponadto podkreślali, że często ich kraj jest postrzegany jako mały (bardzo mały, zbyt mały) na mapie Europy, stąd w europejskich (także w polskich) przekazach medialnych niewiele mówi się o Słowacji. Tym samym, w ich odczuciu, często Polacy kontaminują wiedzę o Słowacji i Czechach.

W czasie spotkań ze studentami bratysławskiej uczelni miało też miejsce spotkanie z grupą studentów, którzy studiują język polski, ale pochodzą z Ukrainy. Ukraińscy studenci w ubiegłym semestrze odbyli staż językowy na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie znów studiują na swojej macierzystej uczelni na Słowacji. Spotkanie z nimi było niezwykle interesujące z perspektywy celów postawionych w projekcie „Z polskim za pan brat”. W tej grupie pojawiło się bowiem spojrzenie z zewnątrz na interesujące nas kultury: polską i słowacką. Studenci wymieniali się uwagami na temat odmiennych realiów życia studenckiego w Polsce i na Słowacji, dokonywali rekonstrukcji odmiennych wzorów kulturowych w tych dwóch krajach. Listy różnic i podobieństw pomiędzy kulturą słowacką i polską, elementy stereotypów dotyczących wzajemnego postrzegania przedstawicieli tych dwóch kultur staną się przedmiotem wspólnych zajęć pozwalających w dłuższej perspektywie na stworzenie nowych przewodników.

  Projekt organizowany jest w ramach programu Promocja Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

Accessibility