Promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Indonezji (październik – listopad 2015)

Na przełomie października i listopada 2015 roku w Indonezji odbywać się będą Europejskie Targi Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Śląski reprezentować będą dr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego oraz mgr Agata Rudzińska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. W czasie targów reprezentantki Uniwersytetu Śląskiego przedstawią możliwości, jakie otwiera przed zagranicznym odbiorcą nasza uczelnia, zapoznają zgromadzonych widzów z ofertą edukacyjną UŚ, a także poprowadzą pokazowe lekcje języka polskiego jako obcego, na których nauczą podstawowych słów i zwrotów przyszłych studentów częściowych bądź całościowych studiów w Katowicach.

Uniwersytet Śląski i Szkoła Języka i Kultury Polskiej w roku 2015 poczynili ogromne starania, by właśnie w Indonezji otworzyć pierwszy w tym państwie lektorat języka polskiego jako obcego. Aby wspomóc rozwój polonistyki we współpracy z Ambasadą RP w Dżakarcie, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KRASP-em (a szczególnie jej przewodniczącym prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem) oraz lokalnym środowiskiem akademickim udało się uruchomić lektorat języka polskiego w Dżakarcie, na którym zajęcia prowadzić będzie mgr Marta Świderska, absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na co dzień współpracująca ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Dr Agnieszka Tambor oraz mgr Agata Rudzińska poprowadzą zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego na dwóch uniwersytetach w Dżakarcie: Atma Jaya i Uniwersytecie Indonezyjskim. Do czasu uroczystości oficjalnego otwarcia lektoratu spotykać się będą ze studentami, którzy zadeklarowali chęć nauki języka polskiego oraz prowadzić zajęcia konwersatoryjne i seminaria poświęcone wiedzy o Polsce, by przybliżyć im kulturę, zwyczaje i tradycje naszego kraju. Wykładowczynie spotkają się także ze studentami studiów magisterskich kierunku europeistyka, dla których będzie to okazja na rozmowy poświęcone szeroko pojętym stosunkom politycznym, gospodarczym, kulturowym między krajami europejskimi (szczególnie Europy Środkowej) a ich ojczyzną.

Accessibility