Promocja tomu „Podróże Pana Cogito” (13 grudnia 2016)

3 grudnia 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się promocja tomu „Podróże Pana Cogito” będącego pokłosiem projektu „Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego” prowadzonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”.

Pomysł wydania wierszy Herberta w tłumaczeniu na język portugalski narodził się w 2015 roku w Kurytybie w czasie wieczoru poezji poświęconego poecie. Prof. dr hab. Jolanta Tambor oraz prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek prowadziły na Federalnym Uniwersytecie Parany zajęcia i spotkania poświęcone polskiej kulturze, literaturze i językowi polskiemu. Wieczór poezji Herberta przerósł oczekiwania organizatorów, wzięło w nim udział ponad 100 uczestników, przedstawicieli Polonii, studentów, nauczycieli i animatorów polskiej kultury. Ogromne zainteresowanie twórczością Herberta sprawiło, iż przedstawiciele obydwu uczelni partnerskich podjęli decyzję o konieczności przybliżenia twórczości tego wybitnego poety osobom portugalskojęzycznym – często potomkom przedstawicieli najstarszej emigracji, dla których związki z krajem przodków są bardzo ważne, jednak ze względu na barierę językową nie są w stanie w pełni czerpać z polskiego bogactwa kulturowego. Tom powstał przy współudziale prof. dr hab. Danuty Opackiej-Walasek z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ (wstęp, wybór i opracowanie wierszy), prof. Piotra Kilanowskiego z Katedry Polonistyki Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie (wybór, opracowanie i tłumaczenie wierszy), dr. hab. Konrada Szcześniaka z Instytutu Języka Angielskiego UŚ (opracowanie graficzne i tłumaczenie tekstów studenckich), prof. dr hab. Jolanty Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i dr. hab. prof. UŚ Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich (redakcja naukowa) oraz studentów UFPR.

Promocji tomu towarzyszyć będzie wystawa wierszy Herberta i sonda uliczna poświęcona poecie i statusowi jego twórczości w świadomości Polaków prowadzona przez studentów międzynarodowych studiów polskich. W CINiBA, Bibliotece Śląskiej oraz na Wydziale Filologicznym UŚ wystawione zostaną fragmenty wiersza Zbigniewa Herberta, które można będzie uzupełnić o własne zakończenie, biorąc udział w procesie tworzenia poezji i sprawiając, iż będzie ona wciąż żywa.

Ramowy program promocji tomu „Podróże Pana Cogito”:
9:20 uroczyste otwarcie – prof. dr hab. Jolanta Tambor
9:30 słowo wstępne – mgr Sabina Strózik
9:45 prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, wykład przybliżający sylwetkę i twórczość Zbigniewa Herberta
10:30 recytacja wierszy Herberta po polsku, po portugalsku i po chińsku (w tłumaczeniu prof. Zhao Ganga z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, profesora wizytującego w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich) w wykonaniu studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz innych kierunków Wydziału Filologicznego UŚ
10:50 prezentacja wyników sondy ulicznej dotyczącej twórczości poety – studenci międzynarodowych studiów polskich
11:20 internetowa rozmowa z prof. Piotrem Kilanowskim z Federalnego Uniwersytetu Parany w Kurytybie
11:40 interaktywna interpretacja wybranych utworów Zbigniewa Herberta z udziałem publiczności
12:00 zakończenie.

Organizatorami spotkania są: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Szkoła Porto Allegre oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Zobacz plakat.

Accessibility