Publiczna obrona doktorska mgr Anny Gałęziowskiej-Krzystolik (17 stycznia 2017)

17 stycznia 2017 roku w Sali Rady Wydziału im. Z.J. Nowaka odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gałęziowskiej-Krzystolik pt. „Językowa grzeczność polska i francuska w epoce globalizacji z perspektywy glottodydaktycznej”. Mgr Anna Gałęziowska-Krzystolik jest pracownikiem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, wcześniej przez wiele pracowała w Alliance francaise.

Rozprawa została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor, a zrecenzowana przez prof. dr hab. Małgorzatę Marcjanik z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W obronie udział wzięła rodzina doktorantki, jej przyjaciele, pracownicy i współpracownicy ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Wydziału Filologicznego.

Accessibility