Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Gardin

24 stycznia 2018 roku w Sali Rady Wydziału odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Gardin, wykładowczyni w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Mgr Patrycja Gardin przez wiele lat współpracowała z SJiKP UŚ, ucząc języka polskiego jako obcego, przez kilka lat pracowała również na stanowisku lektorki na Uniwersytecie w Lyonie. 

Rozprawa doktorska pt. Płeć w nauczaniu języka obcego. Obraz kobiety i mężczyzny w wybranych podręcznikach polskich i francuskich napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor, a zrecenzowana przez prof. dr hab. Małgorzatę Kitę (UŚ) oraz prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga (URz).

Accessibility