Publikacja tekstów VI Światowego Kongresu Polonistów

Taśmę drukarską opuszczają kolejne tomy, będące pokłosiem VI Światowego Kongresu Polonistów. Teksty zostały pomieszczone na 2600 stronach w 6 tomach. Publikacja zawiera artykuły najwybitniejszych polonistów polskich i zagranicznych – stanowią one fascynującą lekturę dla każdego humanisty, badacza, naukowca, nauczyciela.

Accessibility