Obsługa polskich czcionek

Obsługa polskich czcionek w różnych wersjach WINDOWS

Windows 95 – Polski

W przypadku Windows 95 w polskiej wersji językowej obsługa programu GRAMPOL nie wymaga dodatkowych działań.

Windows 95 – Europa Środkowo-Wschodnia

W przypadku Windows 95 w wersji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej należy doinstalować obsługę klawiatury z polskimi znakami:
przejść do „Panelu sterowania”,
uaktywnić opcję „klawiatura”,
przejść do zakładki „język”,
nacisnąć przycisk „dodaj”, wybrać z listy język: „polski”, układ klawiatury: „polski programisty”,
zaakceptować proponowane zmiany.
„Polskie” litery będą dostępne w programie GRAMPOL za pomocą kombinacji klawiszy: prawy Alt + litera bez znaku diakrytycznego, po włączeniu polskiego układu klawiatury.

W przypadku niemożności zainstalowania polskiej klawiatury należy postępować wedle poniższej instrukcji:
Windows 95 – pozostałe
W przypadku innych wersji Windows 95 należy doinstalować czcionkę z polskimi literami:
przekopiować na swój komputer jedno z poniższych archiwów z zestawem czcionek (16 lub 32 bitowe),
uruchomić przekopiowany program (nastąpi rozpakowanie czcionek do katalogu tymczasowego),
przejść do „Panelu sterowania”,
uaktywnić opcję „czcionki”,
zainstalować w standardowy sposób przekopiowane czcionki.
„Polskie” litery będą dostępne w programie GRAMPOL poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Shift  + „~”, a po ich puszczeniu naciśnięcie polskiej litery bez znaku diakrytycznego.


Dealing with Polish fonts in various versions of Windows 95

Windows 95 – Polish version

There is no need for extra arrangements when you have the Polish version of Windows 95

Windows 95 – Central and Eastern Europe

If you have the version of Windows 95 for Central and Eastern Europe you should:
add a keyboard option with Polish fonts
go to „Control Panel”
activate the „keyboard” option
go to „Language”
Add „Polish” and the keyboard „programmer’s Polish”
Confirm changes.

„Polish” fonts will be available in GRAMPOL when you activate the Polish keyboard and then press Alt + a letter without a diacritical mark.

If you cannot install the Polish keyboard follow the option below.

Windows 95 – the other

With other versions of Windows 95 you should add Polish fonts:
copy to your computer one of the font archives below (16-bit or 32-bit),
unzip the program (fonts will be stored in the provisional catalog),
go to „Control Panel”,
activate „Fonts” option,
install copied fonts in the standard way.

„Polish” letters will be available in GRAMPOL when you simultaneously press keys Shift  + „~”, release them and then press a letter without a diacritical mark.


Die polnische Schriftart in der Windows-Version

Windows 95 – Polnische Version
Bei Windows 95 in der polnischen Version brauchen Sie keine zusätzlichen Programme zu instalieren
Windows 95 – Windows 95 für Mittel- und Osteuropa
Bei Windows für Mittel- und Osteuropa soll die polnische Schriftart instaliert werden:
Steuerungssystem öffnen
Das Schriftbild ‚Tastatur’ aktivieren
Die Option ‚Sprache” wählen
Die Taste ‚Hinzufügen’ klicken und die Sprache ‚polnisch’ wählen und bei der Angabe ‚Tastatureinstellung’ „polski programisty” wählen
Ok wählen

Die polnischen Buchstaben werden duch die Tastenkombination die rechte Alt-Taste + entsprechende Buchstabe ohne polnisches Zeichen zugänglich, nach der Tastatureinstellung ‚polnisch’.

Falls die Probleme mit dem Instalieren der plonischen Tastatur auftreten, gehen Sie wie folgendes nach
Windows 95
Bei anderen Windows-95-Versionen soll eine Schriftart mit polnischen Buchstaben instaliert werden:
eine von unten gezeigten Datei mit der Schriftart in Ihren Computer kopieren,
das kopierte Programm öffnen,
zum Steuerungssystem gehen,
die Option Schriftart wählen,
die kopierte Schriftart (wie üblich) hinzufügen.

Die polnischen Buchstaben werden durch die Tastenkombination Shift + „~” Und danach durch das Klicken der entsprechenden Buchstaben ohne polnisches Zeichen (shift + a = ą)
 

Accessibility