Pobierz GRAMPOL

Korzystanie z programu GRAMPOL:

  • pobierz poniższy plik (zawiera wersję instalacyjną oraz update 3.1)
  • rozpakuj i zainstaluj, uruchamiając plik Setup.exe
  • zaktualizuj do wersji 3.1, uruchamiając plik update.exe
    grampol.zip

To get GRAMPOL:

  • download the file below (includes the installation version and update 3.1)
  • unpack and install by running the Setup.exe file
  • update to version 3.1 by running the update.exe file

    grampol.zip

Accessibility