Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy – nasze opinie o lekturze

Czas: 2 godziny
Metody: metoda problemowa, metoda przekładu intersemiotycznego
Forma: indywidualna

UWAGI:

Najtrudniej poloniście prowadzi się zajęcia, które dotyczą konkretnej lektury. Nie chodzi tutaj o trudności merytoryczne, ale o tzw. kompetencje czytelnicze i chęć czytania lektur przez uczniów. Dlatego bardzo ważne jest – zwłaszcza na poziomie kl. IV – stworzenie odpowiednich motywacji: wzbudzenie zainteresowania książką. Należy wybrać takie fragmenty, które będą przystawać do rzeczywistości uczniów, będą bliższe ich lekturom własnym, ich światu.

Akademia Pana Kleksa to lektura, która przede wszystkim działa na sferę wyobraźni. Dlatego warto poświęcić czas tej książce i wspólnie z uczniami prześledzić bajkowy świat, pełen zabawnych postaci i niesamowitych przygód. Poznaniu lektury sprzyjają także fascynacje dzieci związane z cyklem o Harrym Potterze. Nawiązania do tego tekstu, a także motywacje wewnętrzne, związane ze znaną już uczniom lekturą, uatrakcyjnią poznawanie tekstu Brzechwy.

Zajęcia można rozpocząć od krótkiej rozmowy z uczniami na temat wrażeń po przeczytaniu książki:

uczeń buduje wypowiedzi z uzasadnieniem:

np. Książka podobała mi się, bo…
Książka nie podobała mi się, ponieważ…

Można również nawiązać do innych tekstów Jana Brzechwy, np. „Jakie znacie inne teksty Jana Brzechwy”?
Można nawiązać do innych lektur, np. „Jakie inne utwory przypomina wam Akademia Pana Kleksa? Dlaczego”?

nazywanie uczuć, które wywołała lektura.

Takie ćwiczenie można wzmocnić graficznym przedstawieniem. Uczniowie dzielą uczucia na pozytywne i negatywne i wpisują je wokół przygotowanych przez nauczyciela „buziek”.

 

 

Następnie uczniowie otrzymują kartki. Potrzebne będą: kolorowe flamastry, kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki, kolorowe czasopisma, mogą też przydać się farby.

Zadaniem każdego będzie przeniesienie na papier przygody wybranej z lektury. Można wykorzystać różne materiały.

Nauczyciel w tym czasie przygotuje odpowiednią planszę (np. z 4 złożonych ze sobą arkuszy szarego papieru), na którą będą naklejane prace uczniów.

Może się zdarzyć, że kilka prac będzie opowiadało o tych samych przygodach, ale na pewno będą one inaczej skonkretyzowane na papierze. Dobrze jest wtedy nakleić je na planszy obok siebie. Należy pamiętać o określeniu czasu pracy.

Kolejnym etapem jest omówienie prac uczniów i naklejanie. Każdy uczestnik zabawy opowiada wybraną przez siebie przygodę i uzasadnia swój wybór. Ostatecznie prace zostają naklejone na przygotowany arkusz papieru. Dodatkowo nauczyciel przygotuje odpowiednie karteczki, na których po prezentacji uczeń zapisze tytuł przygody-wydarzenia. W ten sposób powstanie plansza, która będzie „reklamą” książki Jana Brzechwy Akademia Pana Kleksa i na pewno zachęci innych do przeczytania tej lektury. Powstałą planszę należy wyeksponować w klasie. Można zaproponować uczniom sporządzenie podobnej planszy dla pierwszego tomu cyklu o Harrym Potterze w czasie pozalekcyjnym (zadanie domowe, kółko zainteresowań itp). Porównanie przygód z obu tekstów posłuży dobremu zapoznaniu się z ich strukturą.

Przykład planszy:

Accessibility