Wstęp

Cykl został opracowany przez Magdalenę Szelc-Mays

Poniższe propozycje to prezentacja opracowanych przeze mnie podręczników i pomocy naukowych do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży.

  1. Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego. (Książka z ćwiczeniami i teczka z pięćdziesięcioma kolorowymi planszami). Wydawnictwo OO. Pijarów Kraków 1999.
  2. Zielona muzyka. Pomoc naukowa do nauczania słownictwa języka polskiego. (Książka z malowankami i płyta / kaseta z nagraniami). Wydawnictwo OO. Pijarów. Kraków 2001.
  3. Tańce malowane. Pomoc naukowa do nauczania wiedzy o kraju i kulturze. (Książka z malowankami i płyta z nagraniami). Wydawnictwo Universitas. Kraków 2004.
  4. Moje litery. Piszę na A. Podręcznik dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. (Książka z malowankami i kolorowe karty z literami). Wyd. Universitas. Kraków 2014.

Wymienione podręczniki i pomoce naukowe zostały przygotowane dla dzieci uczących się języka polskiego poza granicami naszego kraju.
Charakter tych pomocy naukowych, uzupełnionych płytą CD lub kolorowymi planszami, włącza je w nurt metodyki nauczania za pomocą zabawy. Pedagogika zabawy, jako sposób prowadzenia pracy z grupą, odnosi spore sukcesy w Polsce i na świecie. Twórcy tej metody są głęboko przekonani, że pozbawiona stresu i przymusu atmosfera zabawy jest najlepszym sposobem poszerzania horyzontów myślowych nie tylko u dzieci, ale także jest sposobem wydobywania z bawiących się ukrytych zdolności i możliwości. Główna zasada omawianej metody mówi, że zabawa jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój intelektualny i emocjonalny bez względu na wiek i stopień rozwoju osób biorących w niej udział.
Popularna metoda komunikacyjna, wykorzystywana do nauczania języków obcych, także chętnie posługuje się grą i zabawą sytuacyjną (np. T. Pelc: Teraz polski. Łódź 1999).
Język polski nie jest językiem łatwym, a nauczyciele poza granicami kraju nie mogą poświęcić nauczaniu go dostatecznej ilości czasu. Wymienione na wstępie pomoce naukowe zostały przygotowane z nadzieją na ułatwienie i uprzyjemnienie dzieciom kontaktów z językiem polskim poprzez grę, zabawę i piosenkę.

Nowe słowa, stare rzeczy

Podręcznik ten przeznaczony jest do nauczania słownictwa języka polskiego i składa się z dwóch części. Część pierwsza to książka z ćwiczeniami służącymi do przyswajania słownictwa zebranego wokół 14 tzw. centrów tematycznych (np. dom, zakupy itd.). Ćwiczenia podzielone są na trzy poziomy zaawansowania:  jedną kropką oznaczone są ćwiczenia najłatwiejsze,  dwiema kropkami nieco trudniejsze, a  trzy kropki oznaczają ćwiczenia dla bardziej zaawansowanych. Taki układ jest pomocny w nauczaniu tzw. „spiralnym”. Ćwiczenia są bogato ilustrowane, a na końcu książki jest klucz, czyli rozwiązanie ćwiczeń.

Część druga zestawu to 50 kolorowych plansz, ilustrujących słownictwo używane w ćwiczeniach.

Z tyłu plansz zebrane jest słownictwo potrzebne do pracy przy danym temacie. Słownictwo to podzielone jest na: grupę A – czyli słowa najczęstsze oraz na grupę B – słownictwo dodatkowe.
Plansze o numerach 47-49 są jednokolorowe i przewidziane do pracy metodą flash-cards. Są one zadrukowane dwustronnie formami nazw zawodów (rodzaj męski i żeński), zdrobnieniami rzeczowników, nazwami członków rodzin itp. Należy je pociąć według przerywanych linii i używać do ćwiczeń.

II Zielona muzyka

Książka przeznaczona jest dla dzieci na poziomie przedszkola i klasy pierwszej. Zawiera nuty i teksty ponad 30 piosenek, pogrupowanych tematycznie (pory roku, części ciała itp.) oraz rysunki do kolorowania.
Z tyłu książki znajduje się część przeznaczona dla nauczyciela, zawierająca mini-scenariusze zajęć z użyciem piosenek.
Do podręcznika dołączona jest płyta CD (lub kaseta) z nagranymi przez dzieci piosenkami, które są w książce.

III Tańce malowane

Książka poświęcona polskim tańcom narodowym i regionalnym. Jest to malowanka z płytą CD, na której nagrane są ludowe piosenki, wykonane przez dzieci. Książka zawiera nuty i teksty nagranych utworów oraz rysunki do kolorowania, przedstawiające polskie stroje ludowe.
Na końcu książki jest część przeznaczona dla nauczyciela, omawiająca charakter polskich tańców narodowych i regionalnych. Są w tej części także mini-scenariusze zajęć do przeprowadzenia na podstawie podręcznika.

IV Moje litery. Piszę na A

Jest to zeszyt ćwiczeniowy z dołączonym doń kompletem kolorowych kart do nauczania alfabetu. Zeszyt ćwiczeniowy składa się z dwóch części: dla ucznia i dla nauczyciela. W części przeznaczonej dla ucznia są rysunki do kolorowania, linijki do wpisywania liter i kratki do oznaczania głosek i sylab. W części dla nauczyciela zgromadzono ćwiczenia i zabawy, które mają pogłębiać tzw. świadomość fonologiczną dziecka. Książka poświęcona jest zagadnieniom takim jak: głoska, litera, sylaba. Na końcu książki są tablice z literami i sylabami do wycinania i układania. Dołączone do zeszytu kolorowe karty przedstawiają zwierzęta i przedmioty, których nazwy zaczynają się na literę wypisaną na odwrocie.

Accessibility