Niezwykła opowieść Mateusza

Czas: 2 godziny
Metody: metoda problemowa, metoda praktyki pisarskiej
Formy: indywidualna, praca w grupach

  1. Zajęcia należy rozpocząć od odtworzenia (chronologicznie) historii zaczarowanego ptaka:
  • można klasę podzielić na trzy grupy i zorganizować konkurs, który będzie polegał na spisaniu w punktach losów Mateusza (chronologia);
  • należy przy tym zadaniu przypomnieć o chronologii oraz określić czas pracy; ta grupa, która pierwsza ułoży plan, zostaje nagrodzona (np. oceną bardzo dobrą za aktywność na zajęciach).

2. W drugiej części zajęć uwagę skupimy na umiejętności redagowania opowiadania.

Ćwiczenie: nauczyciel czyta uczniom fragment tekstu, np. Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI, s. 22-23; może też być inny tekst–rozsypanka – układanie we właściwej kolejności. Pytanie pomocnicze przy tym ćwiczeniu: Co dostrzegacie w tym fragmencie tekstu?

3. Ustalenie zasad redagowania opowiadania (spójne, logiczne, związki przyczyno­wo-skutkowe, chronologia itd.); zaznaczenie kategorii czasu i narracji.
4. Ćwiczenia redakcyjne i słownikowe już pod kątem opowieści Mateusza (przygotowanie uczniów do zadania domowego):

  • ustalenie narracji;
  • pisownia imion, nazwisk, nazw;
  • ustalenie formy czasowników;
  • strona techniczna pracy: trójdzielna kompozycja (podział na: wstęp, rozwinięcie, zakończenie), akapity, marginesy;
  • tytuł opowiadania.

Zadanie domowe: Poznałem Mateusza – zaczarowanego ptaka. Spróbuję opowiedzieć o jego losach… (opowiadanie)

Accessibility