Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Część I i II

Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
Koszęcin 2008 (wyd. I, 1999)

W najnowszych wydaniach, zgodnie z sugestiami lektorów i studentów, autorki podzieliły książkę na dwie części (A1 i A2). Pierwsza (lekcje 1-48) obejmuje swoim zakresem certyfikacyjny poziom podstawowy A1, druga zaś – poziom A2. Czas przewidziany na realizację jednej jednostki lekcyjnej to 90 minut. Każdy rozdział jest zbudowany z czterech części: tekstu osadzonego w sytuacji komunikacyjnej, która ma motywować do mówienia, tabel gramatycznych i przykładowych zdań z użyciem nowych struktur językowych oraz ćwiczeń praktycznych. Regularnie pojawiają się lekcje powtórzeniowe, które pomagają usystematyzować wiedzę. Podręcznik jest bogato ilustrowany. Student wraz z bohaterami książki – rodziną Orłowskich – uczy się polszczyzny i poznaje polskie realia kulturowe. Do podręcznika dołączono 2 płyty z nagraniami oraz ćwiczenia uzupełniające z kluczem do ćwiczeń.

Accessibility