Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących

Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
Katowice 1999 i wydania następne

Podręcznik ten jest pierwszą częścią podzielonego podręcznika „Dzień dobry” wydanego w 1999 roku. Część pierwsza przeznaczona jest dla poziomu początkującego A1. Obejmuje 48 jednostek lekcyjnych, których czas realizacji przewidziany jest na 90 min. Regularnie pojawiają się lekcje powtórzeniowe, które pomagają usystematyzować wiedzę. Każda lekcja zbudowana jest z czterech części: 1) krótki tekst lub dialog, 2) część komunikacyjna, która motywuje studenta do mówienia, 3) część gramatyczna – ograniczona do czytelnych tabel gramatycznych i zdań z użyciem nowych struktur gramatycznych, 4) ćwiczenia. Podręcznik jest bogato ilustrowany (polskie malarstwo, zdjęcia krajobrazów, zabytków polskich), co powoduje, że fotografie stają się wyjaśnieniem zarysowanych w dialogu sytuacji, stymulują do samodzielnych wypowiedzi studenta. Bohaterowie rodziny Orłowskich wprowadzają w zawiłości polszczyzny, za ich pośrednictwem student poznaje również polskie realia kulturowe (fragmenty kolęd, opisy obyczajów). Podręcznik może stanowić podstawowy materiał dydaktyczny na kursie języka polskiego dla początkujących, jednakże nie jest to samouczek, konieczny jest tu nauczyciel, czuwający nad całym procesem nauczania, który będzie potrafił wyjaśnić np. zjawiska gramatyczne. W podręczniku zrezygnowano z języka medium, co znacznie rozszerza krąg odbiorców. Do podręcznika dołączono płyty z nagranymi tekstami, klucz do ćwiczeń oraz zbiór testów.

Przykładowe ćwiczenia:

Accessibility