Czytaj po polsku. Tom 10. Olga Tokarczuk „Szafa”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2/C1)

Oprac. Szałasta-Rogowska Bożena, red. serii Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2015

Z książki mogą korzystać zarówno studenci, którzy chcą samodzielnie doskonalić swój język, jak i nauczyciele podczas pracy dydaktycznej. Publikacja zawiera informacje dotyczące twórczości Olgi Tokarczuk, krótkie streszczenie opowiadania oraz jego pełny tekst opatrzony słownikiem, w którym objaśniono trudniejsze słowa i zwroty. Z kolei część ćwiczeniowa poszerzona została m.in. o zadania wspomagające analizę i interpretację tekstu literackiego oraz konteksty kulturowe.

Accessibility