Literatura polska w świecie. Tom II. W kręgu znawców

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2007

Materiały zamieszczone w niniejszym tomie to referaty wygłoszone podczas II Międzynarodowej Konferencji Literatura polska w świecie. Lektury znawców, która odbyła się w Katowicach w maju 2007 roku. Zawarte w publikacji teksty zaznaczają wpływ pracy zagranicznych polonistów na stan badań nad literaturą polską. Autorzy poruszają kwestie dotyczące recepcji tej literatury poza granicami kraju. Badacze rozumieją recepcję jako lekturę tekstu, jego odczytanie, interpretację, jak również jako twórczość poszczególnych pisarzy.

SPIS TREŚCI

LEKTURY ZNAWCÓW

TOKIMASA SEKIGUCHI: Radykalność i otwartość liryki Wisławy Szymborskiej lektura heterodoksyjna
WIKTORIA TICHOMIROWA: Jak nas widziano „przez zakratowane okienka”? Wizerunek Rosji i Rosjanina w polskiej prozie łagrowej
LUDMYŁA PETRUCHINA: Sady Leopolda Staffa w wymiarze fenomenologicznym
ARTUR PŁACZKIEWICZ: O Mironie Białoszewskim jeszcze inaczej. Rzeczywistość bez metafizyki
EWA STAŃCZYK: Ukraiński Inny w Lichtarzu ruskim Jerzego Harasymowicza jako przykład dyskursu kolonialnego
WACŁAW M. OSADNIK: Logika i możliwe światy w Solaris Stanisława Lema
AŁŁA KOŻYNOWA: Stanisław Lem: sąsiedzi zza Buga i sąsiedzi z kosmosu
KALINA BAHNEVA: Sen o epopei. Na przykładzie bułgarskiego tłumaczenia Alpuhary i „Epilogu” Pana Tadeusza
PAVOL WINCZER: Czynniki okazjonalne w tworzeniu się kanonu literatury polskiej 1945-1989
MAŁGORZATA ANNA PACKALÉN: Dokąd zmierzamy? Odczytywanie dwóch rzeczywistości przez pryzmat badań genderowych

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ WŚRÓD ZNAWCÓW. POLONIŚCI I POLONISTYKI

MILENA KUSZTELSKA: Gombrowicz znawstwem podszyty. Iwona, Ślub i Operetka czytane we Francji
MACIEJ CHOWANIOK: Znawcy o nieznanym – wokół zagranicznej lektury prozy Michała Choromańskiego
KRYSTYNA BARKOWSKA: Przybyszewski na Łotwie
OŁESIA SACZOK: Miłosz i Szymborska na Ukrainie. Z zagadnień recepcji twórczości
MARTYNA MARKOWSKA: Z Lubiewa do Helsinek – o literaturze polskiej w Finlandii
ANNA MAJKIEWICZ: Godzina zero przecinek sześć i siedem. Recepcja najnowszej literatury polskiej w Niemczech
JUDIT REIMAN: Węgierskie paradygmaty pierwotnej recepcji Mickiewicza
JOLANTA SYCHOWSKA-KAVEDŽIJA, DALIBOR BLAŽINA: W poszukiwaniu uniwersalnego wymiaru polskości. Założyciel chorwackiej polonistyki – Zdravko Malić jako interpretator i tłumacz literatury polskiej
KRZYSZTOF KRASUSKI: Kanoniczne dzieła poezji polskiej w lekturze Pavla Winczera
MICHAŁ J. MIKOŚ: Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA

GRAŻYNA BARBARA SZEWCZYK: O radościach tłumaczenia. Polska poezja kobiet w przekładach na język niemiecki
BEATA NOWACKA: Traduttore tradittore? O tarapatach tłumaczy książek Ryszarda Kapuścińskiego
ANDREA F. DE CARLO: Koszmar tłumacza. Twórczość Bolesława Leśmiana w kręgu włoskich zagadnień translacyjnych
MILICA MIRKULOVSKA: Polonistyczne laboratorium przekładowe na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego w Skopju. Komunikat

Accessibility