Literatura polska w świecie. Tom III. Obecności

Red. Cudak Romuald

Wydawnictwo Gnome
Katowice 2010

Materiały zamieszczone w publikacji to efekt III międzynarodowej konferencji organizowanej przez Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Tematem konferencji był problem obecności rozumianej jako funkcjonowanie literatury polskiej w literaturach innych kręgów kulturowych oraz obecność literatury polskiej w lekturach znawców.

SPIS TREŚCI

Słowo od redaktora

LEKTURY ZNAWCÓW

CHOI SUNG EUN (ESTERA CZOJ): Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga
MARGRETA GRIGOROVA: Mapa i ruch, czyli dialog nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki Bieguni Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
WIKTORIA TICHOMIROWA: Portretowanie Niemców we współczesnej literaturze polskiej

KORESPONDENCJE. RECEPCJA JAKO „TWÓRCZA ZDRADA”

KRIS VAN HEUCKELOM: Asymilacja asymilacji. Tematyka żydowska w dziewiętnastowiecznych niderlandzkich przekładach literatury polskiej
KALINA BAHNEVA: O pewnej nietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. Hymn Święty Boże, Święty Mocny Kasprowicza w tłumaczeniu Iwana S. Andrejczyna i Dory Gabe
KRYSTYNA BARKOWSKA: Zaļā zeme Andreja Upītsa i „Chłopi” Władysława Reymonta
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK: Śladami literatury polskiej w twórczości Jáchyma Topola

RECEPCJA LITERATURY POLSKIEJ

MARYLA LAURENT: Cztery okresy obecności literatury polskiej we Francji (1945-2008)
JÓZEF ZAREK: O literaturze polskiej w Czechach i jej współczesnych czeskich interpretacjach
JÓZEFA KRÓLCZYK-BREMER: Przegląd norweskich przekładów literatury polskiej od 1826 do 2008 roku
YI LIJUN: Recepcja literatury polskiej w Chinach

OBECNOŚCI OSTATNICH LAT

WIKTOR CHORIEW: Najnowsze rosyjskie studia nad polską literaturą XX wieku
IZABELA MROCZEK: Czeskie przekłady prozy polskiej ostatnich lat
ĐURĐICA ČILIĆ ŠKELJO, FILIP KOZINA: Literatura polska w Chorwacji: inicjatywy instytucjonalne, wydawnicze i prywatne (1990-2009)

GOMBROWICZ OBECNY?

WOJCIECH SOLIŃSKI: Gombrowicz w Czechach
CRISTINA GODUN: Gombrowicz oczyma Rumunów
EWA SŁAWKOWA: Ślub Witolda Gombrowicza po arabsku

HERBERT W KRAJACH OŚCIENNYCH

OLESIA NACHLlK: Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie. Refleksje o człowieku i historii
MARIE SOBOTKOVÁ: Zbigniew Herbert w Czechach
KRZYSZOF KRASUSKI: „Rovný samému sebe”. Słowacki odbiór twórczości Zbigniewa Herberta

OBECNOŚCI TWÓRCÓW, TWÓRCZOŚCI I DZIEŁ

MARTA KAŹMIERCZAK: Leśmian po rosyjsku – zarys recepcji
JAŚMINA PUCHAŁA: Przekłady poezji Mirona Białoszewskiego na język rosyjski
ADRIANA KOVACHEVA: Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Bułgarii
JACEK HNIDIUK: „Światowe echa”, czyli recepcja twórczości Adama Zagajewskiego w tekstach krytyków europejskich i amerykańskich
AGATA FIRLEJ: Między prowincją a wielkim światem. Wesele Wyspiańskiego w inscenizacjach Petra Lébla (Doprapo 1989, Divadlo na Zábradli 1998)
LUCYNA SPYRKA: Dramat polski na Słowacji po 1989 roku (przekłady i recepcja)

Accessibility