Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytut Języka Polskiego im. I. Bajerowej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ ogłaszają nabór na wyjazdy na odbycie częściowych studiów na zagranicznych uczelni partnerskich oraz praktyk poza granicami kraju na rok akademicki 2018/2019.

Termin składania dokumentów: 5 kwietnia 2018 r., sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 9 kwietnia 2018 r., godz. 11:00.

Wymagane dokumenty:

WYJAZD NA STUDIA (SMS)

  • Wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny ze strony: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms;
  • Zaświadczenie o wysokości średniej z całego dotychczasowego przebiegu studiów;
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego;
  • List motywacyjny z uzasadnieniem chęci wyjazdu oraz wyboru ośrodka zagranicznego.

WYJAZD NA PRAKTYKĘ (SMP)

  • Wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny ze strony: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp;
  • Zaświadczenie o wysokości średniej z całego dotychczasowego przebiegu studiów;
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego;
  • List motywacyjny z uzasadnieniem chęci wyjazdu oraz wyboru ośrodka zagranicznego;
  • Wstępna deklaracja ośrodka ze zgodą na przyjęcie na praktykę.

 

Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/uczelnie-partnerskie/

Zachęcamy do wyjazdów, które pozwalają na poszerzenie horyzontów, poznanie zasad studiowania na renomowanych uczelniach w Europie, a także zdobycie nowych doświadczeń i zawarcie międzynarodowych przyjaźni. 

Accessibility