Rozstrzygnięcie konkursu INTERSTUDENT (23-25 lutego 2011)

Podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2011” odbywającej się w Łodzi w dniach 23-25 lutego 2011 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu Interstudent, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Do konkursu po raz pierwszy zostało zgłoszonych dwoje studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy języka polskiego uczą się w Szkole Języka i Kultury Polskiej – Alesia Aliaknovich słuchaczka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego z Białorusi i David Vardanashvili z Gruzji, student Wydziału Nauk Społecznych. Choć konkursu nie wygrali, dzięki swoim osiągnięciom i propagowaniu polskości znaleźli się w ścisłej grupie kandydatów do tytułu najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Gratulujemy więc i trzymamy kciuki za przyszłoroczną edycję konkursu.

Poniżej sylwetki naszych studentów:

Alesia Aliakhnovich z Białorusi, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie słuchaczka III semestru Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, związana ze Szkołą i Uniwersytetem od wielu lat, wolontariuszka, uczestniczka wielu imprez organizowanych przez Szkołę. Alesia Aliakhnovich po raz pierwszy przybyła do Polski w 2003 roku. Została wyróżniona podczas konkursu dla studentów obcokrajowców w Jeleniej Górze organizowanego przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2005 i w 2007 roku uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru oraz Literatura polska w świecie. Lektury znawców, w 2008 roku brała udział w projekcie „Dzień Kultury Białoruskiej” organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (wygłosiła wówczas wykład „Literatura w świecie kultury Białorusi”). Czynnie angażuje się w różne działania charytatywne i projekty dydaktyczne – m.in. udział w imprezie charytatywnej Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ „Biesiada Śląska” organizowanej w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (2009 rok), pomoc przy organizacji balu charytatywnego Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, z którego dochód został przeznaczony na Szkołę Polską w Drohobyczu (2011 rok) oraz pomoc przy organizacji intensywnego kursu języka polskiego EILC na zlecenie Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie. Obecnie jest zaangażowana wolontariatowo w organizację III Międzynarodowej Konferencji Literatura polska w świecie. Oblicza światowości.

David Vardanashvili z Gruzji, student Państwowego Uniwersytetu im. Ilii Czawczawadzego w Tbilisi, obecnie student Wydziału Nauk Społecznych, wielokrotny stypendysta Rządu Polskiego, uczestniczył w letniej szkole języka polskiego i polskiej kultury Polonicum, odbył też staże językowe na Uniwersytecie Wrocławskim i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do Polski przybył po raz pierwszy w 2006 roku. Uczestniczył w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez portal spraw zagranicznych, kilkakrotnie w warsztatach teatralnych. Przygotował liczne prezentacje, mające na celu przybliżenie polskim studentom wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Gruzji (m.in. dla studentów filologii polskiej czy słuchaczy Uniwersytetu III wieku). Był wolontariuszem podczas Festiwalu Kultury Gruzja – Polska „Art-zona Tbilisi” (październik 2009). Służy pomocą i radą innym studentom cudzoziemcom przybywającym na studia do Polski oraz Polakom przyjeżdżającym do Gruzji, pomaga im w pierwszych tygodniach pobytu w Polsce. Podczas krótkich pobytów w Gruzji zapoznaje studentów z realiami panującymi w Polsce i podstawową wiedzą o Polsce. Wraz ze swoją drużyną zajął pierwsze miejsce w mistrzostwach między uniwersytetami Gruzji w koszykówce oraz piłce nożnej. Prowadzi aktywne działania na rzecz wielokulturowości. Można go było oglądać jako prowadzącego program „Turyści Quiz” w Tv Silesia.

Magdalena Knapik

Accessibility