Seminarium studenckie w Ołomuńcu

6 maja 2019 r. ma Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) odbyło się drugie już studenckie seminarium, w którym tym razem uczestniczyli studenci międzynarodowych studiów polskich, specjalność „kształcenie polonistyczne cudzoziemców” na kierunku filologia polska, stażyści studiujący na UŚ oraz studenci i doktoranci czeskiej polonistyki. Spotkanie dotyczyło rozumienia przez młodych ludzi pojęcia stereotypu i autostereotypu, a także stereotypów narodowych krajów Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Spotkanie otworzyły prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz doc. dr Ivana Dobrotova, szefowa Katedry Polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. 

Po zakończeniu obraz studenci udali się na zwiedzanie miasta. Oprowadził ich dr Jan Jenista, zaprzyjaźniony ze Szkołą tłumacz literatury polskiej na język czeski, wykładowca ołomunieckiej polonistyki.

 

Accessibility