Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców

„Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców” to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ skierowany do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Zadanie ma na celu promocję Województwa Śląskiego wśród zagranicznych odbiorców zadania, integrację kulturową i promocję wielokulturowości, przedstawienie najciekawszych elementów kultury śląskiej, śląskich zwyczajów i tradycji, a także najważniejszych w naszym regionie miejsc. Dwutygodniowe warsztaty obejmują cykl seminaryjny oraz program kulturalny zaplanowany jako dopełnienie i uzupełnienie cyklu seminaryjnego. Podkreślić należy ogromne znaczenie zadania dla propagowania kultury śląskiej w różnych jej wymiarach. Zaprezentowane zostaną różne typy zajęć charakteryzujące śląską kulturę: historia Śląska w kontekście historii Polski (w czasie wycieczki zwiedzanie Muzeum oraz Nikiszowca), status gwary śląskiej (zróżnicowanie, podstawowe cechy gramatyczne i leksykalne, wykorzystanie w tekstach kultury), wybitne postaci pochodzące ze Śląska (historyczne i współczesne), śląska kinematografia i muzyka (popularna i klasyczna), najważniejsze wydarzenia kulturowe regionu, śląska literatura i śląscy twórcy oraz ich wpływ na losy literatury polskiej itp. Punktem kulminacyjnym będzie Wieczór Śląski, na którym zaprezentowane zostaną zwyczaje, punkty wspólne i różne dla Śląska Górnego, Opolskiego i Cieszyńskiego, prezentacja śląskich strojów, degustacja tradycyjnych potraw. W Cieszynie zorganizowane zostaną spotkania dla dzieci i młodzieży – interkulturowe podchody. Poznają oni swoich rówieśników z zagranicy, dowiedzą się więcej na temat zwyczajów i tradycji tam panujących, skosztują przysmaków kuchni narodowych, nauczą się tańców ludowych. Będzie to zatem część projektu, dzięki której nawet osoby, które z różnych przyczyn nie miały dotąd szans, by poznać inne kultury – poszerzą swe horyzonty, dostrzegą złożoność świata, a przede wszystkim zrozumieją, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni kultura. Razem odkrywać będą najważniejsze i najciekawsze elementy śląskiego obrazu świata.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Accessibility