Cele projektu

Projekt ma służyć zbliżeniu kultur poprzez:

  • osiągnięcie lepszej znajomości śląskiej kultury i wiedzy o regionie w sprzyjającym środowisku polskojęzycznym;
  • przygotowanie do pełniejszego uczestnictwa w kulturze Śląska;
  • przygotowanie do działalności promującej region w krajach zamieszkania uczestników zadania;
  • zaprezentowanie cudzoziemcom polskich tradycji i śląskich zwyczajów (m.in. występy zespołów śląskich, wspólne odtańczenie trojaka);
  • zbliżenie narodów, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów (bezpośrednie, wzajemne kontakty cieszynian i obcokrajowców);
  • zdobycie przez osoby polskiego pochodzenia ważnego i trwałego doświadczenia bezpośredniego kontaktu z Polską, jej mieszkańcami, kulturą, życiem codziennym, przyrodą;
  • poszerzenie horyzontów w zakresie postrzegania wielokulturowości i czynników etnicznej tożsamości przez przedstawicieli Polonii.

 

Accessibility