Słuchacze Studiów Podyplomowych z Berlina na praktyce w Polsce. Projekt współfinasowany przez FWPN

W Cieszynie przebywa ponad 20 słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego z Niemiec. W czasie pobytu na kursie letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej hospitują i prowadzą zajęcia z cudzoziemcami. Także mają możliwość zdobycia wiedzy na temat jak zorganizować kurs dla osób zainteresowanych językiem i kulturą polską. Projekt jest współfinansowany przez FWPN. Od roku słuchacze Studiów Podyplomowych uczestniczą w zjazdach w Berlinie (Uniwersytet im. Humboldtów), a teraz poświęcili część swoich wakacji, by w Polsce doskonalić swoje umiejętności glottodydaktyczne.

 

Accessibility