Spotkania metodyczne z języka polskiego jako obcego w Dublinie (11-14 marca 2016)

Od 11 do 14 marca 2016 roku w Dublinie w Irlandii odbędą się kolejne już warsztaty, spotkania i konwersatoria przeznaczone dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Zajęcia odbywają się we współpracy z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym i dotyczą różnych obszarów związanych z nauczaniem języka polskiego. Współpraca zainicjowana została ze względu na zwiększające się potrzeby dokształcenia kadry nauczycielskiej uczącej polskie dzieci w Irlandii – gdzie nauczanie języka polskiego coraz częściej wymaga podejścia glottodydaktycznego. Tym razem do Dublina udadzą się dr hab. Iwona Loewe z Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej oraz dr Maria Czempka-Wewióra ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Spotkania oscylować będą wokół tematyki bilingwizmu, pomocy dydaktycznych i metodyki nauczania języka polskiego na poziomie początkującym. Wykładowczynie poprowadzą także otwarte warsztaty skierowane przede wszystkim do nauczycieli i rodziców dzieci polskiego pochodzenia, które kształcą się w Irlandii.

Accessibility