Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Tokio 2014 (24–31 października 2014)

Od 24 do 31 października 2014 r. dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Sławek z Instytutu Języka Polskiego UŚ wezmą udział w czwartych już Spotkaniach Polonistyk Trzech Krajów: Chin, Korei i Japonii (SPTK).

Międzynarodowa konferencja odbywa się cyklicznie i biorą w niej udział pracownicy katedr polonistycznych z tych krajów i goście z Polski, specjaliści w zakresie komunikacji międzykulturowej. W konferencji udział wezmą także dr Jagna Malejka, wieloletni współpracownik SJiKP UŚ, a od kilku lat profesor goszczona Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych oraz mgr Adam Antoniewicz, również współpracownik SJiKP, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, a obecnie lektor języka polskiego w Shenyang w Chinach.

Pracownicy UŚ odwiedzą także Uniwersytet Hokkaido w Sapporo, gdzie przeprowadzą cykl zajęć dla studentów i spotkają się z władzami Departamentu Języków Słowiańskich. W trakcie wizyty zostaną przeprowadzone rozmowy zmierzające do sformalizowania współpracy UŚ z Uniwersytetem Hokkaido, która indywidualnie trwa już od wielu lat. Slawiści w Sapporo prowadzą badania nad językami mniejszościowymi, regionalnymi i kulturowymi w Polsce. Ich szczególnym zainteresowaniem cieszy się od kilku lat Śląsk.

Accessibility