Spotkanie dotyczące projektu „Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji”

 

Szukamy chętnych do udziału w projekcie: studentów, doktorantów, wykładowców!!!

Jedyny warunek udziału: kontakt z osobami mówiącymi po śląsku!!!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu dotyczącym realizacji międzynarodowego polsko-niemieckiego projektu badawczego pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji. Projekt prowadzony jest na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach w czwartek, 8 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali 11 na parterze.

Celem projektu jest zbadanie współczesnego mówionego lektu śląskiego w Polsce, w szczególności tego używanego w górnośląskim obszarze przemysłowym. Aby cel osiągnąć, utworzony zostanie korpus współczesnego mówionego lektu śląskiego, który będzie składał się z nagrań rodzinnych, przyjacielskich lub koleżeńskich nieformalnych rozmów. Do projektu zapraszamy osoby, które chcą czynnie włączyć się w działania projektu – przeprowadzać wywiady, spisywać wyniki rozmów, analizować zgromadzoną leksykę.

Zaangażowani uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie podpisane przez koordynatora z polskiej i niemieckiej strony. Będą Państwo mogli też zarobić przy okazji „co nieco” – działania w projekcie są zaplanowane w budżecie, uczestnicy będą wynagradzani.

 

Accessibility