Spotkanie Rady Polonijnej w Nowosybirsku (9-13 grudnia 2015)

W dniach od 9 do 13 grudnia 2015 roku mgr Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego weźmie udział w Spotkaniu Rady Polonijnej w Nowosybirsku w Rosji. Spotkanie organizowane jest przez Konsulat Polski w Irkucku we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Mgr Joanna Laskowska przedstawi i omówi możliwości podejmowania nauki na uczelniach wyższych w Polsce, w szczególności na Uniwersytecie Śląskim. Zaprezentuje również polski system szkolnictwa na poszczególnych etapach edukacji z uwzględnieniem form i treści szczególnie ważnych dla osób, które starać się będą o rozpoczęcie nauki w Polsce.

Accessibility