Spotkanie z kulturą Bułgarii w Cieszynie (10 sierpnia 2015)

Studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w poniedziałek, 10 sierpnia 2015 roku spotkają się z podopiecznymi Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia. Dzieci i młodzież będą mieli okazję poznać swoich rówieśników z Bułgarii, dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów i tradycji tam panujących, skosztować przysmaków kuchni bułgarskiej i nauczyć się bułgarskich tańców ludowych. Oprócz zajęć poświęconych kulturze i realiom uczestnicy spotkania poznają podstawowe zwroty i wyrażenia w języku bułgarskim, dzięki czemu będą mogli odbyć pierwszą rozmowę po bułgarsku ze studentami z tego pięknego kraju. Zajęcia mają na celu kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmiennych kultur, a także integrację międzynarodową. Opiekę nad spotkaniem sprawuje fanpage UŚ „Świat na wyrywki” prowadzony przez studentów Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich.

Accessibility