Sprawdzian z polskiego (14 sierpnia 2011)

Niezwykle ważnym wydarzeniem w czasie letniego kursu języka polskiego jest Sprawdzian z polskiego, w którym uczestniczą wszyscy słuchacze i goście przybyli z różnych krajów spędzający wakacje w Polsce oraz studenci zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego. W tym roku konkurs odbędzie się 14 sierpnia w głównym budynku Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. O wadze tego konkursu stanowi przede wszystkim stawka, o jaką walczą uczestnicy: nagrodą główną jest bezpłatny udział w kolejnej letniej szkole języka polskiego.

Zadanie konkursowe to napisanie dyktanda, specjalnie w tym celu przygotowanego. Osoba, która najlepiej napisze dyktando otrzymuje tytuł „Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego” oraz bezpłatny udział w kolejnej letniej szkole. W czasie Sprawdzianu przyznawane są tytuły Cudzoziemskich Wicemistrzów Języka Polskiego oraz wiele nagród dodatkowych: „5 +” („piątka z plusem”), Orzeł Polskiej Ortografii i Orzełek Polskiej Ortografii.

Nagrody „5 +” przeznaczone są dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, które nie mają szans na zwycięstwo w głównym konkursie, a tytuły Orła i Orzełka Polskiej Ortografii dla Polaków zza granicy czy nauczycieli języka polskiego za granicą, którzy w głównym konkursie, zgodnie z regulaminem, startować nie mogą. O główną nagrodę walczą cudzoziemcy, posiadający obce obywatelstwo.

Sprawdzian jest też okazją do zweryfikowania umiejętności pisania w języku polskim, co dla wielu uczących się jest motywacją do dalszej nauki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody – publikacje traktujące o prawidłach polskiej ortografii i zawiłościach języka polskiego.

Accessibility