Sprawdzian z polskiego (15 sierpnia 2008)

Nie było łatwo napisać tegoroczne, jedenaste z kolei dyktando, bo przecież polska ortografia nie jest prostym wzorem matematycznym. Wiedzą o tym dobrze cudzoziemscy uczniowie języka polskiego, a pomimo tego nie bali się zmierzyć z zawiłościami prawideł polszczyzny. Wszyscy studenci letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej Uniwersytetu Śląskiego zgromadzili się 15 sierpnia 2008 o godzinie 10.30, aby napisać dyktando i sprawdzić swoje umiejętności. W tym roku do potyczek z językiem polskim podeszło ponad dwieście osób. Poza kursantami letniej szkoły w Sprawdzianie uczestniczyli goście z innych szkół: z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, z Fundacji Lingua Mundi, pisali również studenci warsztatów polonistycznych oraz cudzoziemcy z Białorusi, Rosji i Niemiec, którzy dowiedzieli się o Sprawdzianie z mediów.

W jury Międzynarodowego Sprawdzianu z polskiego zasiadało dwóch gości honorowych: Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz prof. Anna Dąbrowska ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Piotr Garncarek z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.

Wicemarszałek Senatu przy okazji jedenastej edycji Sprawdzianu wręczyła Dyrektor Szkoły, prof. Jolancie Tambor Srebrnego Orła za propagowanie języka polskiego w świecie. Profesor Anna Dąbrowska po napisaniu przez cudzoziemców dyktanda przybliżyła zasady polskiej ortografii, co pomogło uczestnikom Sprawdzianu rozwiać wiele wątpliwości związanych z polską pisownią.
Po długiej chwili oczekiwania jury wyłoniło zwycięzców:

Mistrz Języka Polskiego: Nadzieja Nowożyłowa (Białoruś)
I Cudzoziemski Wicemistrz Języka Polskiego: Jelena Jović (Serbia)
II Cudzoziemski Wicemistrz Języka Polskiego: Polina Justova (Rosja)
II Cudzoziemski Wicemistrz Języka Polskiego: Wira Szepta (Ukraina)

Nagrodą dla Mistrza Języka Polskiego jest zaproszenie na kurs języka polskiego w przyszłym roku. Pozostałe wyróżnione osoby wraz z dyplomem otrzymały słowniki. W każdej grupie przyznano jedną nagrodę: dyplom 5+. Nauczyciele języka polskiego walczyli o tytuł Orła polskiej ortografii, wszyscy uczestnicy Sprawdzianu w nagrodę za trud zmagań z polską ortografią zostali obdarowani słowniczkiem ortograficznym.

Chociaż Sprawdzian z polskiego niektórym studentom uświadomił jak wiele jest jeszcze do zrobienia, to wszyscy zgodnie stwierdzili, że świetnie się bawili i dużo nauczyli.

Accessibility