Staż językowy studentów z Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningardzie

W dniach od 19 do 30 listopada 2018 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ staż językowy odbędzie grupa 6 studentek z Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie. Młodzież przyjdzie do Katowic pod opieką dr Ekateriny Zubritskiej,  która poprowadzi cykl zajęć seminaryjnych i konwersatoriów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

Studentki wezmą udział w zajęciach językowych, kulturowych, spotkaniach ze swoimi rówieśnikami, a także w wycieczkach w najciekawsze miejsca Śląska.

Accessibility