Studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego z cyklicznymi zajęciami w Szkole Podstawowej w Rudzie Śląskiej (listopad 2016 – kwiecień 2017)

Od listopada do kwietnia w Szkole Podstawowej w Rudzie Śląskiej odbywać się będą cykliczne spotkania interkulturowe dla najmłodszych dzieci (7-11 lat). Projekt jest organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ.

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat tradycji i zwyczajów innych krajów, zainteresowanie ich odmiennością kulturową oraz szerzenie postaw tolerancji wobec różnic językowych i kulturowych.

Z uczniami spotkają się studenci i doktoranci obcokrajowcy, którzy przygotują prezentacje, zabawy, quizy językowe oraz poczęstunek ze swoich krajów. Uczestnicy spotkań poznają w ten sposób Brazylię, Wenezuelę, Koreę Płd., Węgry, Gruzję, Kirgistan i Włochy.

 

Accessibility