Studniówka po polsku (4 marca 2014)

Wzorem polskich studniówek Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizuje imprezę studniówkową, która odbędzie się 4 marca 2014 r. o godz. 17:00 w Klubie Garage w Katowicach.
Studniówka jest organizowana dla studentów rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim, studiów magisterskich i licencjackich filologii polskiej oraz semestralnych studiów polskich prowadzonych przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich. Do udziału w zabawie zaproszeni zostali również wykładowcy prowadzący zajęcia na poszczególnych kursach oraz władze naszej uczelni. Studiujący na Uniwersytecie Śląskim obcokrajowcy będą mieli okazję poznać polskie zwyczaje studniówkowe, impreza rozpocznie się bowiem od tradycyjnego poloneza, nie zabraknie również kotylionów. Spotkaniu towarzyszyć będą gry i zabawy językowe przygotowane przez słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W miłej atmosferze studenci z różnych stron świata rozpoczną odliczanie przed czekającymi ich egzaminami końcowymi.

Accessibility