Swego nie znacie… Ojczysty, bo polski (maj 2015)

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ organizuje projekt pt. „Swego nie znacie… Ojczysty bo polski” mający na celu propagowanie wiedzy o języku polskim i mistrzu języka polskiego, jakim był Stanisław Barańczak wśród Polaków i cudzoziemców mieszkających poza granicami kraju. Projekt w połączeniu z warsztatami ma nie tylko przybliżyć osobom mieszkającym poza granicami Polski współczesny język polski, ale i zainteresować kwestiami języka poetyckiego, które stanowią ważny element polszczyzny pisanej, z którą to sprawnością osoby polskiego pochodzenia i cudzoziemcy mają największy problem. Priorytetowym celem jest także promocja szeroko pojętej kultury języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej i piękna języka oraz siły obrazowania języka poetyckiego. Dla uczestników konkursu „Sprawdzian z polskiego” oraz towarzyszących mu warsztatów będzie to okazja do kształcenia i weryfikowania umiejętności językowych i kształcenia kompetencji lingwistycznych i kulturowych w zakresie języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Organizowane gry i zabawy językowe w zakresie pisowni, prelekcje wyjaśniające rodowód ortograficznych i fleksyjnych zawiłości ojczyzny-­polszczyzny, seminaria kształcące warsztat tłumacza dodatkowo mają za zadanie zainteresować odbiorców kulturą polską i rozwinąć wśród nich modę na poprawność językową, a także zaciekawić elementami historii i współczesności języka, ukazując bogactwo polszczyzny w świetle jej diachronicznych i synchronicznych przemian i bogactwo metaforyzowania poetyckiego. Posłuży temu doskonale poznanie twórczości wybitnego poety, mistrza języka polskiego – Stanisława Barańczaka, tłumaczeń utworów którego podejmą się uczestnicy projektu. Projekt realizowany i współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015”.

Accessibility