Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi kursy dla studentów berlińskiej slawistyki (2009)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, wspierana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej od kilku lat prowadzi kursy dla studentów slawistyki studiujących na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie. Zajęcia proponowane przez śląskich wykładowców cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie trwa już piąty cykl takich zajęć, tym razem zatytułowany Kurs pisania tekstów specjalistycznych – poprawność językowa i stylistyczna.

Co miesiąc w Berlinie zajęcia prowadzą językoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego, którzy uczą niemieckich slawistów, jak poprawnie pisać pod względem gramatycznym i stylistycznym. Studenci zdobywają warsztat konieczny do samodzielnego pisania tekstów specjalistycznych i popularno-naukowych. W czasie zajęć słuchacze poznają zasady tworzenia konkretnych form wypowiedzi pisemnej, takie jak: streszczenie, tekst argumentacyjny, felieton, reportaż, referat, esej itp. W samodzielnie tworzonych tekstach studenci slawistyki będą wykazywać się praktyczną umiejętnością posługiwania się terminologią używaną w polskim dyskursie naukowym oraz publicystycznym. Na zajęciach wykładowcy często odwołują się do materiałów autentycznych (fragmenty artykułów naukowych, haseł słownikowych i inne teksty specjalistyczne z obszaru nauk humanistycznych i publicystyki).

Zajęcia prowadzone przez pracowników UŚ wpisane są w siatkę studiów i tym samym słuchacze otrzymują za uczestnictwo w nich punkty ECTS.

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Accessibility