Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ nominowana w konkursie EDUinspiracje (sierpień 2014)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego została nominowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do nagrody w konkursie EDUinspiracje 2014 za przeprowadzenie we wrześniu 2013 roku intensywnego kursu językowo-adaptacyjnego dla zagranicznych studentów programu LLP/Erasmus (EILC). Kurs uzyskał bardzo wysokie oceny uczestników – prawie 60 osób z całej Europy, m.in. z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Węgier, Słowacji i Portugalii. Bardzo dobrze przygotował on studentów do odbycia części studiów na polskich uczelniach, szczególnie pod względem językowym, ale i kulturowym. Uczestnicy EILC w krótkim czasie byli w stanie komunikować się w podstawowych sytuacjach życia codziennego. Kurs umożliwił im także aktywne włączenie się w życie studenckie Uniwersytetu Śląskiego i zapoznał ze sposobem funkcjonowania systemu edukacji w Polsce.

Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility