Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ we Włoszech (kwiecień 2009)

Florencja

Tegoroczna wiosna dla pracowników i współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej upłynęła pod znakiem włoskiego słońca. Wykładowcy gościli na Uniwersytetach we Florencji, Bari, Lecce, Turynie oraz w Szkole Polskiej w Rzymie. Na początku maja wykłady z językoznawstwa dla studentów florenckiej slawistyki wygłosiła dr hab. Aleksandra Janowska z Instytutu Języka Polskiego UŚ. Wybrane aspekty współczesnej kultury polskiej przybliżyła studentom dr Aleksandra Achtelik. Z kolei pod koniec maja studentom w Bari i Lecce tajniki języka polskiego odkrywała dr hab. Magdalena Pastuchowa, a dr hab. Danuta Opacka-Walasek uczyła ich, jak analizować i interpretować polską poezję współczesną. Dr hab. Magdalena Pastuchowa z Bari pojechała także do Turynu, gdzie przez 5 lat wykładała przedmioty językoznawcze i prowadziła językoznawcze seminarium magisterskie (pierwsze na polonistyce turyńskiej). Wyjazdy odbyły się w ramach umowy Erasmus zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetami we Florencji, Bari, Lecce i Turynie. W trakcie wizyty polskich wykładowców odbyły się rozmowy dotyczące dalszej współpracy pomiędzy ośrodkami. 

W sierpniu kilkoro studentów z Florencji przyjechało z Marcinem Wyrembelskim, lektorem języka polskiego na Uniwersytecie we Florencji, do Cieszyna na kurs języka, literatury i kultury polskiej, by przez kilka dni uczestniczyć w seminariach poświęconych polskiej kulturze.

Rzym

Na włoskich uniwersytetach (w Bari, Lecce, Turynie, Florencji, Neapolu, Genui) studiuje obecnie kilkanaścioro studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus. Wszyscy bardzo sobie chwalą włoskie uniwersytety, włoskie zabytki i włoskie słońce. Wiosną wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego gościli w stolicy Italii. Z inicjatywy Danuty Stryjak, dyrektor Zespołu Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie Polskiej w Rzymie i Bożeny Rogolińskiej, dyrektor Zespołu Szkół im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli zostały zorganizowane warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących w szkołach polskich we Włoszech, Francji i w Belgii. Konferencja poświęcona nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz warsztaty metodyczne odbyły się w Rzymie.

Do Włoch z referatami oraz w celu przeprowadzenia zajęć pojechali wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego: prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, prof. UŚ, dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. Romuald Cudak i dr Aleksandra Achtelik. Uczestnicy warsztatów otrzymali liczne pomoce dydaktyczne oraz podręczniki, które będą mogli wykorzystywać podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. W konferencji i warsztatach wzięło udział ponad trzydzieści osób, czynnych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Na zajęciach słuchacze mogli zdobyć wiedzę na temat polskiego systemu certyfikacyjnego, programów nauczania języka polskiego jako obcego, metod nauczania gramatyki i literatury polskiej. Był to także czas wymiany doświadczeń, ożywionych dyskusji poświęconych wyborom podręczników oraz strategii nauczania języka i kultury polskiej. Ponadto dużo uwagi zajęły problemy związane z umiejętnością wykorzystywania kompetencji językowych, które dzieci i młodzież nabywają w szkole włoskiej podczas zajęć z języka polskiego.

W czasie konferencji uczestnicy dzielili się nie tylko swoimi propozycjami związanymi z nauczaniem języka, przedstawiali wyniki swoich badań, ale także niejednokrotnie wskazywali na niezbyt dobrą sytuację szkół polskich funkcjonujących poza granicami kraju. Zwracali uwagę na konieczność większego zaangażowania instytucji rządowych w pomoc tym jednostkom. W Rzymie znalazł się również czas na podążanie śladami wielkich Polaków oraz sprawdzenie, czy wiadomości przekazywane słuchaczom były prawdziwe.

Accessibility