Szkoła Języka i Kultury Polskiej wyróżniona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (wrzesień 2012)

Kursy EILC dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na polskie uczelnie w ramach programu LLP/Erasmus przeprowadzone przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w roku 2012 zostały wybrane przykładem dobrej praktyki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Szkoła Języka i Kultury Polskiej we wrześniu od wielu lat prowadzi miesięczne intensywne kursy adaptacyjne, które kierowane są do studentów programu LLP/Erasmus. Koordynatorem kursu jest prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Za organizację kursu odpowiedzialni są dr Barbara Morcinek oraz mgr Adam Antoniewicz. W roku 2012 w kursie EILC uczestniczyło 50 studentów, którzy od października podjęli naukę na uczelniach wyższych w całej Polsce. Wykładowcy SJiKP UŚ, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz innych jednostek Wydziału Filologicznego prowadzą zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego, seminaria na temat polskiej literatury, filmu, historii oraz spotkania popołudniowe poświęcone kulturze polskiej. Oprócz regularnych zajęć, studenci pod opieką wykładowców zwiedzają Śląsk: Pszczynę, Cieszyn, Katowice i Chorzów oraz Kraków. Bogaty program edukacyjny ma na celu ułatwienie studentom poznania polskich realiów językowo-społeczno-kulturowych. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat jego ukończenia oraz 6 punktów ECTS. Zajęcia prowadzone są przez wieloletnich pracowników Szkoły i Katedry, doświadczonych glottodydaktyków, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju polskiej nauki: są autorami licznych podręczników, artykułów, pomocy naukowo-dydaktycznych, programów komputerowych, uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, biorą również udział w pracach Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Poza kursem miesięcznym, dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym, Szkoła – na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ – organizuje również tygodniowy kurs adaptacyjny dla studentów programu LLP/Eramsus, którzy w semestrze zimowym bądź letnim podejmują studia na Uniwersytecie Śląskim.

Zobacz też: spotkanie organizacyjne dla studentów cudzoziemców na UŚ.

Accessibility