Szkoła w programie Comenius Regio (2010)

Program Comenius Regio ma za zadanie wzmacnianie współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy różnymi ośrodkami w Europie. Jego celem jest wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, ale przede wszystkim uświadomienie sobie różnorodności, jaka ma miejsce w poszczególnych krajach Unii Europejskiej poprzez lepsze zrozumienie odmienności kulturowej i językowej oraz dostrzeżenie wartości niesionych przez daną kulturę.

W prowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach projekcie „Swansea i Śląsk dla edukacji w ramach programu Comenius Regio” ze strony polskiej biorą udział przedstawiciele wszystkich poziomów edukacji: począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę średnią, zespoły specjalistów nauczania poszczególnych przedmiotów, Bibliotekę Śląską oraz Uniwersytet Śląski. Reprezentantem Uniwersytetu jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej, która od początku uczestniczy aktywnie w projekcie. W programie aktywnie działają: prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły i dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor, pracownice Szkoły: dr Barbara Morcinek i mgr Magdalena Knapik oraz doktorantka od wielu lat współpracująca ze Szkołą, mgr Agnieszka Tambor.

Podejmowane dotąd działania miały na celu przybliżenie wzajemne regionów, przekazanie wiedzy o tradycjach, kulturze, języku, zapoznanie z najciekawszymi dokonaniami, ale przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie problemów edukacyjnych. Walia i Śląsk to regiony, w których języki regionalne odgrywają szczególne znaczenie. Zarówno gwara śląska, jak i dialekt walijski są bardzo popularne i obecne w życiu mieszkańców. Ma to swoje zalety, ale rodzi też problemy, kiedy dzieci pochodzące ze środowisk gwarowych i operujące jedynie gwarą, trafiają do szkół, gdzie niemożność szybkiego przyswojenia materiału ze względu na barierę językową powoduje problemy w nauce. Oba regiony są także mocno uprzemysłowione, co sprawia, że wiele dzieci pochodzi z rodzin prostych, ich rodzice często nie są wykształceni i nie zawsze dbają o edukację dzieci. Dochodzi nawet do tak poważnych zaburzeń, jak wtórny analfabetyzm, co jeszcze utrudnia edukację młodych ludzi. O tych wszystkich problemach, o sposobach motywacji, zachęcania do czytania, poszerzania horyzontów, uczenia się, o radzeniu sobie w rozwiązywaniu trudności rozmawiali nauczyciele śląscy i walijscy podczas spotkań w Swansea i Katowicach.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, jako jednostka specjalizująca się w kształceniu obcokrajowców, podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem w pokonywaniu barier językowych i kulturowych, zaproponowała nowoczesne rozwiązania metodyczne, obdarowała nauczycieli pomocami dydaktycznymi oraz pokazała jak praktycznie wykorzystać te doświadczenia w czasie lekcji języka polskiego, na którą zostali zaproszeni walijscy partnerzy. Ciekawe dla partnerów walijskich spotkanie odbyło się w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, które poprowadziła Agnieszka Tambor – goście byli zachwyceniu ofertą, jaką proponuje się w dziedzinie filmu mieszkańcom województwa śląskiego. Dla szkoły podstawowej z Bytomia, uczestniczącej w programie Szkoła wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” zorganizowała w Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie warsztaty taneczne i wokalne. W zajęciach z języka angielskiego, które w ramach programu zorganizowało Kuratorium bierze udział mgr Marcin Maciołek z IJP, współpracownik Szkoły.
Szkoła przygotowuje minipodręcznik i miniprzewodnik dla obcokrajowców, którzy przyjadą do naszego województwa (szczególnie dla uchodźców), oraz dla dzieci polskich, które wracają do Polski z emigracji.

Accessibility