Targi edukacyjne w Indiach (25 września – 5 października 2016)

W dniach 30 września – 01 października 2016 w Indiach odbyły się targi edukacyjne EHEF, w których uczestniczyły dr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego i mgr Marta Barciak z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ. Targi organizowane były przy współpracy Instytutu Polskiego w New Delhi.

Reprezentantki UŚ promowały ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, opowiadały o możliwościach podjęcia studiów na uczelniach wyższych w Polsce, a także promowały naukę języka polskiego na arenie międzynarodowej. Dr Agnieszka Tambor i mgr Marta Barciak udały się także z wizytą na Uniwersytet w New Delhi, gdzie odbyły cykl prezentacji dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, a także zajęcia pokazowe z języka polskiego jako obcego.

Accessibility