Targi edukacyjne w Malezji (10-17 marca 2016)

W dniach 12-13 marca 2016 roku w Kuala Lumpur w Malezji odbędą się targi edukacyjne EHEF, w których udział wezmą przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego: dr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, mgr Agata Rudzińska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz mgr Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ. Targi edukacyjne to jedne z najważniejszych sposobów promowania polskich uczelni wyższych, coraz bogatszej oferty częściowych i pełnych studiów, staży i praktyk na arenie międzynarodowej. Uniwersytet Śląski regularnie uczestniczy w tego typu spotkaniach, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania naszym uniwersytetem wśród zagranicznych kandydatów na studentów. Na targach przedstawiona zostanie oferta UŚ kierowana do odbiorcy zagranicznego, proces aplikowania na UŚ, a zachęcić do studiów w Katowicach, wykładowczynie poprowadzą także cykl pokazowych lekcji języka polskiego jako obcego – ich uczestnicy nauczą się najprostszych zwrotów komunikacyjnych w języku polskim. Dr Agnieszka Tambor, mgr Agata Rudzińska i mgr Joanna Laskowska wezmą także udział w organizowanej 14 marca 2016 roku konferencji „EU – Malaysia higher education cooperation in mobility for students and academics”. Ważnym punktem pobytu w Kuala Lumpur będą także wizyty na miejscowych uniwersytetach, które mają na celu nawiązanie współpracy oraz – w dalszej perspektywie – podpisanie umowy bilateralnej o wspólnych działaniach naukowo-dydaktycznych obejmujących m.in. wymianę studentów i kadry akademickiej. Przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego odwiedzą University Kebangsaan Malaysia – School of Language Studies and Linguistics i University Putra Malaysia – Faculty of Modern Languages and Communication.

Accessibility