Trójstronny projekt „Stereotypy – ależ nie!” (26 marca 2014)

26 marca Uniwersytet Śląski odwiedzi dr Anna Meiser z Uniwersytetu we Freiburgu, która przeprowadzi wykład w ramach trójstronnego projektu badawczego „Stereotypy – ależ nie!” współorganizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, a współfinansowanego przez FWPN. W projekt zaangażowane są trzy ośrodki akademickie: Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Chana w Ałmaty w Kazachstanie, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz w Niemczech oraz Uniwersytet Śląski.

Kazachstan to kraj wielu narodowości i kultur, w którym ważne miejsce zajmuje mniejszość polska i niemiecka. Dzisiejsi mieszkańcy Kazachstanu to po części potomkowie niegdysiejszych zesłańców. Głównym założeniem projektu jest pozyskanie informacji na temat wymienionych mniejszości zamieszkujących Kazachstan, szczególnie w kontekście reemigracji do Niemiec i Polski. Projekt dotyczy także historii, aktualnych związków politycznych, gospodarczych i kulturowych trzech krajów.

Obecna edycja projektu trójstronnego dąży do zebrania i podsumowania wcześniejszych edycji: polsko-niemieckiej (współfinansowanej przez FWPN, XII 2012) oraz polsko-kazachskiej (V 2013). Zwieńczeniem badań będzie seminarium w Ałmaty w kwietniu 2014 r., w którym udział wezmą studenci z trzech krajów partnerskich.

Accessibility