Umowa o współpracy z Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech (6 lutego 2006)

6 lutego 2006 nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Ogólnokrajową Szkołą Polską na Węgrzech. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego wykonawcą zapisów umowy jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej. 

Ze Szkołą Polską jesteśmy związani od początków jej istnienia. Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech powstała w 2004 roku z inicjatywy węgierskiego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej. Kadra polonistyczna, zatrudniona w węgierskiej placówce oświatowej, została przygotowana w ramach Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. W zajęciach Studium uczestniczyły 24 nauczycielki z niedzielnych szkółek polskich na Węgrzech, które niebawem, po ukończeniu Studium, miały zostać przekształcone w oddziały Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Batalię o zaistnienie takiej szkoły podjęła Ewa Słaby-Ronayne, obecnie dyrektor tej placówki.

Zajęcia Studium, które przygotowywało nauczycielki do podjęcia tej odpowiedzialnej misji odbywały się w większej części w Budapeszcie. Tak więc regularnie, co miesiąc przez ponad rok, wyruszali do Budapesztu pracownicy Szkoły i Wydziału Filologicznego, by pomóc stworzyć to wielkie dzieło. Zajęcia na Węgrzech prowadzili wykładowcy z Instytutu Języka Polskiego, Instytutu nauk o Literaturze Polskiej i Instytutu Nauk o Kulturze. Część zajęć przewidzianych siatką odbyła się również w Polsce. Podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej bowiem panie odbyły praktykę w Cieszynie, hospitując i prowadząc zajęcia i uczestnicząc we wszelkich formach studenckiej letniej aktywności, często się zresztą ze studentami utożsamiając.

Szkoła Polska na Węgrzech jest dziś prężnie działającą placówką. Jednak obie jednostki, obie szkoły związały się w czasie wspólnej nauki silnymi więzami. Chciałyby kontakt utrzymywać nadal. Nauczycielki na Węgrzech są spragnione dalszych wykładów, seminariów i nowości dydaktycznych, pracownicy UŚ chcieliby swą wiedzą nadal dzielić się z osobami, które naprawdę tego potrzebują i chcą z niej korzystać. Owocem wzajemnych dążeń jest podpisana właśnie umowa. Głównymi dziedzinami opisanej w niej współpracy są glottodydaktyka i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Będą one realizowane m.in. przez warsztaty metodyczne z zakresu literatury, kultury i języka polskiego dla nauczycieli języka polskiego na Węgrzech, wspólne seminaria poświęcone zagadnieniom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, przygotowanie podręcznika kursowego do nauki języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów nauczania w grupach bilingwalnych, wymianę osiągnięć dydaktycznych w ramach zagadnienia nauczania języka polskiego jako obcego, badania recepcji literatury polskiej na świecie, wymianę pedagogiczną, praktyki i warsztaty.

Podpisaniu umowy władze rektorskie nadały wyjątkowo uroczysty charakter. Był wyrazem zrozumienia roli i wagi, jaką ma oświata polonijna w kraju, z którym Polskę bliskie stosunki łączą od dawna (wszak „Polak Węgier dwa bratanki”), jednak nie zawsze uświadamiamy sobie potrzeby Polonii węgierskiej. Oferta pomocy dla Polonii częściej kierowana jest za wschodnią granicę. Umowa między UŚ a Ogólnokrajową Szkołą Polską stanowiła jeden z wyłomów w tym stereotypowym myśleniu.

Umowę ze strony Uniwersytetu Śląskiego podpisywał Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek, ze strony Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech dyrektor Ewa Słaby-Ronayne. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Wspólpracy i Promocji dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Konrad Sutarski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej dr hab. Romuald Cudak, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej dr Jolanta Tambor, kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dr Aleksandra Achtelik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Adam Kurzeja oraz Lidia Żalińska z Działu Współpracy z Zagranicą.

Warto dodać, iż ciekawym uzupełnieniem wizyty gości z Węgier w Katowicach był wieczór autorski Konrada Sutarskiego, który jest nie tylko działaczem polonijnym, ale i poetą. Debiutował w 1956 roku w poznańskiej grupie „Wierzbak”, obecnie wydał dwujęzyczny tomik poezji w języku polskim i węgierskim. Spotkanie odbyło się w redakcji miesięcznika „Śląsk”, poprowadził je katowicki dziennikarz Feliks Netz.

Accessibility